No products in the cart.

PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų valdytojas – MB „Negyvas eteris“;

Duomenų valdytojo valdoma elektroninė parduotuvė – www.negyvaseteris.lt

MB „Negyvas eteris“ (įmonės kodas 305432180) taiko aukščiausius duomenų apsaugos standartus, saugodama įmonės elektroninės parduotuvės www.negyvaseteris.lt (toliau El. parduotuvė) klientų (toliau Klientai) asmens duomenis. 

Tvarkant asmens duomenis, laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų. Dėk platesnės informacijos kreipkitės uzsakymai.negyvaseteris@gmail.com

Ši privatumo politika yra taikoma visoms El. parduotuvės teikiamoms prekių užsakymo paslaugoms, išskyrus jei užsakymas vykdomas nukreipus į trečiųjų šalių tinklalapius. 

Vykdant užsakymą El. parduotuvėje tvarkomi klientų asmens duomenys, į kuriuos įtraukta: vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis. Prekių pristatymo nurodytu adresu tikslu tvarkomi asmens duomenys, į kuriuos įtraukta: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, el. pašto adresas. Pildant formą, skirtą pateikti užklausą, tvarkomi asmens duomenys, į kuriuos įtraukta: el. pašto adresas bei nurodytas pranešimas. Formoje, skirtoje pateikti užklausai dėl su El. parduotuve susijusiais klausimais, nurodyta perteklinė informacija nėra saugoma ir gali būti negrįžtamai ištrinta. 

El. parduotuvė automatiškai surenka kiekvieno lankytojo asmens duomenis, į kuriuos įtraukta: IP adresas, prisijungimo data ir laikas, tinklalapio, kuris jungiasi universalusis adresas (URL), įrenginio operacinės sistemos duomenys, interneto paslaugų teikėjo informacija, lankytojo geografinės vietos duomenys, kita susijusi techninė informacija. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sudarant pirkimo ar kitą sutartį, norint atsakyti į informacinę užklausą, vykdant teisines prievoles (apskaita ir kt.), pateikiant sutikimą. 

Duomenys yra saugomi iki tol, kol įvykdomas visiškas šioje Privatumo politikoje nurodytas procesas ir pasiekiamas tikslas, priklausomai nuo to, kokios paslaugos yra užsakomos bei kokios sutartys yra sudaromos, išskyrus, jei taikomuose taisės aktuose yra nurodoma kitaip. Sukūrus paskyrą, joje pateikta informacija neaktyviai saugoma 2 metus nuo paskyros pašalinimo. Pildant formą, skirtą pateikti užklausą, surinkti duomenys yra saugomi 5 metus nuo užklausos pateikimo. Tikslais, susijusiais su tiesiogine rinkodara, Klientui sutikus ir pateikus savo el. pašto adresą, El. parduotuvė gali naudoti ar tvarkyti Kliento asmens duomenis 3 metus. El. parduotuvė užtikrina, kad asmens duomenys būtų nuolatos atnaujinami ir teisingi bei nenaudojami be tikslo. 

Kliento pateikti ir tvarkomi asmens duomenys prienami tik ribotam įmonės darbuotojų  ir akcininkų skaičiui, IT specialistamas bei audito ir teisines paslaugas teikiančioms įmonėms. Esant poreikiui, Kliento duomenys gali būti perduoti teismams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pan. 

Norėdami užtikrinti ir įgyvendinti savo teises bei gauti atsakymą į klausimus, susijusius su Jūsų duomenų tvarkymu, rašykite uzsakymai.negyvaseteris@gmail.com. Atsakymą į užklausą pateiksime per 30 kalendorinių dienų nuo užklausos gavimo, o esant poreikiui, nuo papildomų identifikavimui skirtų dokumentų gavimo datos. 

Siekiant užtikrinti patogų apsilankymą El. parduotuvėje, galimas slapukų (angl. cookies) – tekstinė informacija, sukuriama naršant svetainėje, naudojimas. Įmonė MB „Negyvas eteris” neatsako už tinklalapyje nurodytų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį, teikiamas paslaugas bei jų privatumo politiką ar socialinių tinklų plėtinius. 

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo El. parduotuvėje datos ir jei ji bus atnaujinta, informacija bus paskelbta El. parduotuvėje www.negyvaseteris.lt

Negyvas eteris